Tag: ระบบดิจิทัล

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการแปลงระบบดิจิทัล

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการแปลงระบบดิจิทัล ธุรกิจมากขึ้นกำลังมองหาการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนแบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังของลูกค้ายุคใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เตรียมพร้อมสำหรับปัญหาการหยุดชะงักภายในซึ่งเป็นสาเหตุให้ทั่วทั้งองค์กรซึ่งเป็นเหตุให้วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมาก สำหรับการปฏิรูประบบดิจิทัลจะประสบความสำเร็จธุรกิจจำเป็นต้องใช้วิธีการกระบวนการและการปฏิบัติงานที่คล่องตัว การเป็นธุรกิจที่คล่องตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในทำนองเดียวกันการแปลงระบบดิจิทัลเป็นผลมาจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังของลูกค้ากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นและประสบความสำเร็จในการพัฒนาและใช้แนวทางใหม่ ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีองค์กรแบบครบวงจรและเป็นของเหลวมากขึ้น การวางรากฐานของการแปลงข้อมูลดิจิทัล ธุรกิจที่โครงการแปลงดิจิตอลล้มเหลวมักจะมีความผิดในการล้มเหลวในการวางรากฐานที่มั่นคง: เปรียว ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ประสบการณ์ Omni-Channel การวางศิลาฤกษ์เหล่านี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ภายในองค์กรและการจัดการกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ถ้าองค์กรของคุณต้องการประสบความสำเร็จก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เนื่องจากธรรมชาติของโลกสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปและตลอดไปธุรกิจจำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการปฏิวัติตลอดไป วันของธุรกิจที่กำหนดกลยุทธ์สำหรับ 5 ปีข้างหน้าแล้วรอให้ธุรกิจดำเนินกลยุทธ์นั้นหายไปนาน การกำหนดกลยุทธ์ 5 ปีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ แต่จำเป็นที่จะต้องสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร ธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับเป็นเรื่องยากที่จะหันมาใช้และนั่นคือเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมตลาดใหม่ ๆ ก้าวร้าวสามารถกวาดล้างและทำลายตลาดอุตสาหกรรมและซัพพลายเชนได้ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นช้าเกินไปที่จะตอบสนองและตามเวลาที่พวกเขาได้รับการตอบสนองที่มีความหมายผู้เข้าร่วมใหม่ได้สร้างตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดและแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะลบ บริษัท ต้องสามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองผู้เข้าตลาดใหม่และการเปลี่ยนแปลงในแนวการแข่งขัน ในทำนองเดียวกันเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นลูกค้าและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรายใหญ่อื่น ๆ และความคาดหวังจะเปลี่ยนไป แผนงานด้านนวัตกรรมที่คุณติดตามในวันนี้อาจซ้ำซ้อนในหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ความว่องไวช่วยให้การวางแผนการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าทุกช่อง ทุกกรณีเหล่านี้ทำให้เกิดการหยุดชะงักขององค์กรโดยรวมและด้วยความถี่ของการหยุดชะงักเหล่านี้ที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น