Category: หญ้าเทียม

ข้อดีและข้อเสียของหญ้าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าจริง

ข้อดีและข้อเสียของหญ้าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าจริง ข้อดีของหญ้าเทียม เนื่องจากหญ้าเทียมถูกผลิตมาเพื่อทดแทนหญ้าจริงและมีความทนทานกว่าหญ้าจริง การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก – มีความทนทานกว่าหญ้าจริง – อายุการใช้งานอยู่ได้ 6-8 ปี โดยที่ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากนัก – สามารถติดตั้งได้ภายในที่พักอาศัย ข้อเสียของหญ้าเทียม เนื่องจากหญ้าเทียมเป็นพื้นผิวที่ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์ โดยทำให้ดูเหมือนกับหญ้าธรรมชาติ – จึงทำให้หญ้าเทียมไม่อ่อนนุ่มเหมือนหญ้าธรรมชาติมากนัก – หญ้าเทียมจะดูดและเก็บความร้อนและคลายร้อนช้าและเพราะคุณสมบัตินี้หญ้าเทียมทำให้มันร้อนเกินไปที่จะเล่นในสภาพอากาศที่ร้อน – ผู้ใช้งานอาจเสี่ยงได้รับสารอินฟิลซึ่งเป็นสารพิษเคมีที่มีอยู่ในหญ้าเทียม – ยางที่ใช้ปูเป็นพื้นของหญ้าเทียมนี้มีผลกระทบต่อผู้เป็นโรคหอบหืด เพิ่มเติม : http://thaigreengrassturf.com